Doprava ZDARMA při objednávce nad 1999 Kč.

KDO JSME A JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Webové stránky www.fashinity.com jsou provozovány společností Fashino business, s.r.o., IČO: 07627998, se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno (dále jen „fashinity“). Ve smyslu účinných právních předpisů na ochranu osobních údajů, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“), je fashinity správcem Vašich osobních údajů. Správcem osobních údajů je ten, kdo určuje účely a prostředky zpracování, zjednodušeně tedy ten, kdo rozhoduje o tom, proč a jak jsou osobní údaje zpracovávány.

Níže uvádíme naše kontaktní údaje pro případ, že v tomto dokumentu nenajdete odpovědi na své otázky nebo nebudete některým z uvedených informací rozumět.

E-mail: info@fashinity.cz
Adresa: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Ve fashinity zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

Identifikační údaje, které zahrnují především jméno, příjmení, datum narození a pohlaví (nepovinné);

Kontaktní údaje, které zahrnují e-mailovou adresu, fakturační adresu, doručovací adresu, telefonní číslo;

Finanční údaje, které zahrnují především informace o platební kartě a bankovním účtu;

Údaje o nákupech, které zahrnují především podrobnosti o nákupu a zpracování objednávek (např. číslo košíku, číslo objednávky, částku k úhradě, měnu, případnou slevu, způsob dopravy, počet položek, číslo produktu atd.); záznamy o platbách, které jsme od Vás obdrželi (případně o platbách, které jste Vy obdrželi od nás) a podrobnosti o dalších produktech, které jste od nás obdrželi, a komunikaci týkající se Vašich objednávek;

Technické údaje, které zahrnují především podrobnosti o zařízeních, které používáte pro přístup k našim webovým stránkám, IP adresu, přihlašovací údaje, uživatelské jméno a heslo, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma a umístění a informace o používaném operačním systému;

Údaje o preferencích, které zahrnují především informace o Vašich nákupech, objednávkách, zájmech, které týkají našich produktů, a dále pak zpětnou vazbu, kterou jste nám poskytli.

Nad rámec výše uvedeného také shromažďujeme, používáme a sdílíme agregované údaje, jako jsou statistické nebo demografické údaje. Agregované údaje mohou být odvozeny z Vašich osobních údajů, ale nejsou považovány za osobní údaje, neboť Vás z nich není možné identifikovat. Agregované údaje nám pomáhají například určit procento uživatelů přistupujících k určité funkci našich webových stránek.

JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?

Vaše osobní údaje získáváme primárně od Vás, a to když své osobní údaje zadáte na našich webových stránkách (např. když vyplníte formulář) nebo s námi komunikujete ať už elektronicky, poštou, telefonicky nebo jakkoliv jinak. Jde zejména o případy, kdy

– si vytvoříte účet nebo nakoupíte na našich webových stránkách;
– se přihlásíte k odběru našeho newsletteru;
– se stanete členem našeho věrnostního programu;
– nás kontaktujete, protože máte dotaz, nebo abyste nahlásili problém (např. telefonicky či e-mailem).

Některé údaje o Vás získáváme automaticky. Jedná se zejména o technické údaje o Vašem zařízení, údaje o tom, jakým způsobem využíváte naše webové stránky („údaje o využívání našich webových stránek“), a údaje o tom, když nedokončíte některou z činností na našich webových stránkách (např. když necháte zboží v košíku nebo nedokončíte svou objednávku). Tyto údaje získáváme pomocí souborů cookies, serverových logů a dalších obdobných technologií.

Vaše osobní údaje nám v některých případech poskytují třetí strany. Jedná se především o technické údaje od poskytovatelů analytických nástrojů (např. Google), kontaktní a finanční údaje a údaje o historii nákupů od poskytovatelů platebních a doručovacích služeb.

JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění daného účelu. Pro každý účel zpracování pak jako správce osobních údajů musíme mít právní základ. Ve fashinity zpracováváme osobní údaje, když:

– nám k tomu udělíte souhlas;
– je to nezbytné pro plnění smlouvy (např. abychom mohli zpracovat Vaši objednávku a odeslali Vám objednané zboží, ale také abychom Vás mohli obsloužit v rámci naší zákaznické podpory);
– máme na zpracování za konkrétním účelem oprávněný zájem;
– nám právní předpis ukládá pro určitý účel osobní údaje zpracovávat.

PRO JAKÉ ÚČELY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Účel zpracování
Kategorie zpracovávaných údajů

   Právní základ zpracování
Zřízení uživatelského účtu pro nového zákazníka

 

– identifikační
– kontaktní

– nezbytnost pro plnění smlouvy
Zpracování a doručení Vaší objednávky (včetně aktualizací o stavu objednávky, zpracování plateb a prevence podvodného jednání)

 

– identifikační
– kontaktní
– finanční
– technické

– nezbytnost pro plnění smlouvy
Komunikace s Vámi (včetně zasílání jakýchkoliv informací, které si od nás vyžádáte, informací o změnách týkajících se našich obchodních podmínek a této informace o zpracování osobních údajů)

– identifikační
– kontaktní
– údaje o Vašich preferencích

– nezbytnost pro plnění smlouvy
– oprávněný zájem
Správa a zlepšování naší obchodní činnosti a našich webových stránek (např. řešení problémů, analýza dat, testování a údržba systému) – identifikační
– kontaktní
– finanční
– technické
– údaje o tom, jak využíváte naše webové stránky
– oprávněný zájem (na rozvíjení naší podnikatelské činnosti, správného nastavení organizačních opatření a IT a předcházení podvodnému jednání)
Personalizace obsahu zobrazovaného na našich stránkách a online reklam (včetně měření účinnosti takových reklam)

 

– identifikační
– kontaktní
– finanční
– technické
– údaje o tom, jak využíváte naše webové stránky

– oprávněný zájem (na tom, abychom věděli, jak zákazníci využívají naše webové stránky, mohli je dále zlepšovat, rozvíjet naši obchodní činnost a marketingové strategie)
Využití analytických softwarových nástrojů za účelem zlepšení našich webových stránek, marketingu, a zvýšení spokojenosti zákazníků – technické
– údaje o tom, jak využíváte naše webové stránky
– oprávněný zájem (na tom, abychom byli schopni rozlišit druhy zákazníků podle toho, o které z našich produktů mají zájem, zlepšovali naše webové stránky a mohli zlepšovat naše marketingové strategie)
Zasílaní informací o nabídkách, které by Vás mohly zajímat (přímý marketing), včetně novinek a upozornění na promo akce (prostřednictvím e-mailu)

 

– identifikační
– kontaktní
– finanční
– technické
– údaje o tom, jak využíváte naše webové stránky

– oprávněný zájem (na rozvíjení naší obchodní činnosti)
Zasílání připomenutí o nedokončených činnostech na našich webových stránkách (např. o objednávce nebo věcech odložených v košíku) – identifikační
– kontaktní
– údaje o tom, jak využíváte naše webové stránky
– oprávněný zájem (na zvyšování spokojenosti našich zákazníků)

Doba, po kterou Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováme pouze tak dlouho, jak je nezbytné pro účely, které jsou uvedené výše, anebo tak dlouho, abychom dostáli zákonným požadavkům. Po uplynutí této doby osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme.

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, trvá zpracování po dobu, kdy trvá náš oprávněný zájem. Proti zpracování Vašich osobních údajů, které probíhá na základě právního titulu oprávněného zájmu můžete kdykoliv podat námitku. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány.

KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPŇUJEME?

Vaše osobní údaje sdílíme s následujícími příjemci:

– s našimi dodavateli, především přepravními společnostmi, s dodavateli IT, hostingových a marketingových služeb, s poskytovateli statistických a databázových softwarových nástrojů, a případně s jinými subjekty, které nám poskytují své služby;

Na základě právních předpisů můžeme být za určitých předpokladů povinni Vaše osobní údaje sdílet se třetími osobami (například s orgány veřejné správy atp.). Jedná se o naši zákonnou povinnost.

Cookies

Na našich webových stránkách využíváme tzv. cookies, tj. krátké textové soubory, které se ukládají do Vašeho počítače při načtení našich webových stránek. Díky cookies můžeme identifikovat způsob, jakým s obsahem webových stránek pracujete, a tím personalizovat naši komunikaci vůči Vám.

Souhlas s umístěním souborů cookies je dobrovolný. Některé nebo všechny soubory cookies můžete zablokovat nebo vymazat ty, které již byly nastaveny. Detailní informace o cookies a možností jejich blokování v různých typech webových prohlížečů můžete najít např. na stránce www.aboutcookies.org, nebo na internetových stránkách jednotlivých prohlížečů. Vezměte prosím v úvahu, že pokud zablokujete nebo vymažete cookies odesílané z našich webových stránek, které jsou nezbytně nutné nebo zajišťují funkčnost a výkon, může se stát, že stránky nebude možné používat.

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A JAK JSOU ZABEZPEČENY?

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, v elektronické nebo listinné podobě. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především našimi zaměstnanci a zpracovateli. Přijali jsme vhodná bezpečnostní opatření (zejména technická a organizační), abychom ochránili Vaše osobní údaje před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím, poškozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem. Se zpracovateli, kteří pro nás jako správci zpracovávají Vaše osobní údaje, jsme uzavřeli relevantní smlouvy tak, aby byla zaručena adekvátní ochrana Vašich osobních údajů. Zaměstnanci a zpracovatelé, kteří se podílejí na zpracování Vašich osobních údajů jsou vázaní mlčenlivostí. Vaše osobní údaje zpracováváme na území České republiky a případně v dalších zemích Evropské unie.  Do jiných zemí Vaše osobní údaje nepředáváme.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

  • Právo na přístup. Máte právo získat potvrzení o tom, zda a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme včetně práva na kopie osobních údajů, které zpracováváme.
  • Právo na opravu a doplnění. Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu a aktualizaci.
  • Právo na výmaz. V některých případech nás máte právo oslovit s žádostí o vymazaní Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že výmaz osobních údajů není možné provést, pokud je jejich zpracování nezbytné.
  • Právo na omezení zpracování. V některých případech, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, máte právo nás požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud Vaší žádosti vyhovíme, omezíme zpracování osobních údajů na nezbytné minimum (a údaje zpravidla nebudeme dále aktivně zpracovávat). V našich systémech zaznamenáme, že se na dané údaje vztahuje omezení. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme v úmyslu ve zpracovávání Vašich osobních údajů pokračovat, budeme Vás o tom předem informovat.
  • Právo na přenositelnost. Máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme, předali (a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu) třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve Vaší žádosti. Berte prosím v úvahu, že toto své právo můžete uplatnit, pouze pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované.
  • Právo podat stížnost u dozorového orgánu. Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností v oblasti ochrany osobních údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kromě výše uvedených práv máte také právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Námitku je možné vznést tehdy, když je právním základem zpracování osobních údajů oprávněný zájem správce či třetí strany (případně tehdy, když je právním základem zpracování plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci).

Námitku můžete vznést také v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje pro účely přímého marketingu (na základě právního titulu oprávněného zájmu), včetně profilování s cílem najít pro Vás ty nejvhodnější a nejzajímavější nabídky.

Pokud vznesete proti zpracování námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, a to do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány.

JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽETE SVÁ PRÁVA UPLATNIT?

Pokud se rozhodnete uplatnit vůči nám jakékoliv z výše uvedených práv, napište nám prosím zprávu na e-mailovou nebo poštovní adresu uvedenou výše. Vezměte prosím v úvahu, že pokud uplatníte své právo, musíme si být jisti Vaší identitou. Proto Vás v některých případech můžeme požádat o její doložení.

V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

Změny informace o zpracování osobních údajů

Tuto informaci o zpracování osobních údajů můžeme v budoucnu upravovat či aktualizovat. Pokud provedeme změny, zjistíte to mimo jiné tak, že bude aktualizováno datum poslední úpravy uvedené v úvodu této informace. Pokud provedeme změny, které by mohly mít významný dopad na Vaše soukromí, upozorníme Vás na to také jiným vhodným způsobem (např. e-mailem). Doporučujeme, abyste informaci o zpracování osobních údajů četli pravidelně, a byli tak informováni o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a jak můžete chránit své soukromí.

Tyto informace o ochraně osobních údajů jsou účinné od 1. 1. 2019.